Ne essünk abba a hibába hogy a tőlünk, vagy cégünktől kölcsönkért pénzt évekig várjuk és várjuk, a jóhiszeműen, önkéntesen visszafizető adósra számítva. Évek elteltével könnyen szembesülhetünk azzal, hogy a követelésünk már elévült, így a tartozás behajthatatlan.

Az adósság behajtásnak rendkívül rendszerszerű, egyértelmű és jogszerű útja van, akár magánszemélyekről, akár vállalkozásokról beszélünk.

Kezdjük néhány alapfogalommal!

  • Tartozás: A tartozásokhoz (telefonszámla adóssághoz, nav, közüzemi, banki tartozáshoz) kapcsolódó követelések olyan úgynevezett jogszerű fizetési igények, amelyek szerződésből, előleg- vagy kölcsön nyújtásából, vagy jogszabályi előírásból erednek.
  • Lejárt tartozás: Olyan tartozás, aminek a kifizetési határideje már elmúlt és az adós nem fizetett.
  • Esedékességi nap: Az a nap – vagy annak az időtartamnak az utolsó napja – amikor az adósnak vissza kell fizetnie a tartozását.
  • Elévülés: Egy adósság elvülésének a lényege az röviden, hogy az elévült tartozást bírósági eljárásban nem lehet érvényesíteni, vagyis hiába tartoznak nekünk, nem tudjuk már behajtani az összeget.

Most, hogy ezeket tisztáztuk ki kell választanunk a számunkra megfelelő eljárást. Ezen jogi lépések kiválasztásához útmutatót nyújt a tartozás összege.

A követelésünk maximum 3 millió forintKötelezően fizetési meghagyás kibocsátása iránti eljárással kell kezdenünk
A követelésünk több, mint 3 millió forint, de maximum 30 millió forintKezdhetünk fizetési meghagyásos eljárással, de peres úton bíróság előtt is kezdeményezhetjük a tartozás behajtását
A követelésünk több, mint 30 millió forintNem indíthatunk fizetési meghagyásos eljárást, ezért kötelezően polgári peres eljárást kell választanunk a tartozás behajtása érdekében

Ügyvédi felszólítólevél

Az első lépés mindenképpen, bármilyen jogi eljárás megindítása előtt egy ügyvédi felszólítólevél az önkéntes teljesítésre. A levélben figyelmeztetjük az adóst a lehetséges jogi eljárásokra, melyeket megindítunk ha nem teljesít.

  • Az ügyvédi felszólítólevélben határidőket szabunk a fizetésre, majd a választott eljárás megindítására.

Természetesen van lehetőség az úgynevezett nulladik lépésre is: Az ügyvédi felszólítólevél küldése előtt egy magánlevélben, esetleg szóban felhívni az adós figyelmét a lejárt tartozására, hátha csupán arról van szó hogy elfelejtette a dátumot és rövid időn belül kifizeti az adósságát.

lejárt tartozás

Fizetési meghagyásos eljárás

Amennyiben, a felszólítás nem érte el célját és megfelel a tartozás a fentebb írt értékhatároknak, úgy közjegyző előtti fizetési meghagyásos eljárást indítunk.

Természetesen a fizetési meghagyásos eljárásnak vannak illeték költségei. A fizetési meghagyás díja a pénzkövetelés eljárás megindításakor fennálló, – járulékok nélkül számított – összegének  3%-a, minimum 8.000 forint, de maximum 300.000 forint.

Az eljárás megindítása után a közjegyző kézbesíti a fizetési meghagyást az adósnak, akinek 15 napos határideje van a fizetési meghagyásra ellentmondani. Az ellentmondást közjegyző előtt teheti meg, ha a tartozása jogalapját illetve összegszerűségét vitatja.

Ellentmondás hiányában a kézbesítéstől számított 16. napon a fizetési meghagyásunk jogerős lesz, azaz végrehajthatóvá válik.

Peres eljárás

Ha az adós 15 napon belül előterjesztette az ellentmondását, akkor viszont úgymond az eljárás polgári perré alakul. Ekkor egy ugyancsak 15 napos határidőn belül be kell nyújtanunk a jogszabálynak megfelelő keresetlevelet és mellékleteit.

A fizetési meghagyásos eljárás illetékét kell csak kiegészítenünk kell további 3% hozzáadásával ahhoz, hogy a polgári peres eljárás 6%-os illetékfizetési szabályainak megfeleljünk.

behajtás szolgáltatásra mutató hivatkozás

Végrehajtás, azaz az eljárás végső szakasza

Ahogy fentebb is írtam ha az adós nem terjesztett elő határidőben (15 napon belül) a fizetési meghagyással szemben ellentmondást, vagy a követelésünket – legalább részben – nem vitatja, úgy az végrehajthatóvá válik és a végrehajtást a fizetési meghagyásos eljárást lefolytató közjegyző előtt tudjuk kérelmezni.

A végrehajtás elrendelése is díjköteles, amit a kérelem előterjesztésekor köteles megfizetni a végrehajtást kérő, azaz mi akinek tartoznak. Ennek mértéke a végrehajtandó követelés járulékok nélkül számított összegének 1%-a, minimum 8.000 forint, de maximum 150.000 forint. Ha a fizetési meghagyással kötelezett úgynevezett „egyetemleges” adóstársakkal szemben egyidejűleg kérjük a végrehajtás elrendelését, akkor a teljes díjat csak az egyikük után kell megfizetni, a további egyetemleges adóstársak után 8.000 – 8.000 Ft a végrehajtási díj.

Figyelem! Ez csak a végrehajtás elrendelésének eljárási díja. A végrehajtónál további eljárási költségek merülnek fel, melyet a végrehajtást kérőnek kell előre megfizetnie.

Ha a követelésünk végrehajtását elrendelte az illetékes közjegyző, akkor a követelés a végrehajtó kezében van, aki saját eljárási szabályai szerint hajtja be az adósságot és saját eljárási költségeit.

A fent megjelent cikk nem minősül jogi tanácsadásnak. Jogi állásfoglalást az irodám kizárólag megbízás alapján bocsát ki. Figyelembe kell venni a cikk megjelenésének időpontját is, mert előfordulhat, hogy a jogszabályok változása miatt a benne lévő információk később már nem aktuálisak. A jelen oldalon található írásokat a szerzői jog védi, azok jogosulatlan felhasználása tilos.

A cikk szerzője: Dr. Jenővári Dániel ügyvéd

A képek forrása: Freepik